- INNE ZMIANY SKÓRNE

Bielactwo kiłowe występuje w późniejszym okre­sie kiły wtórnej, ponad 6 miesięcy od zakażenia. Są to odbarwione plamy umiejscowione na szyi i karku, cza­sem na plecach. Utrzymują się zwykle długo, kilka mie­sięcy, a nawet lat i trudno poddają się leczeniu. Często w przypadkach bielactwa kiłowego wykrywa się zmiany kiłowe w płynie mózgowordzeniowym. Łysienie kiłowe jest bardzo charakterystycz­ne — są to drobne ogniska przerzedzenia włosów, umiejscowione najwyraźniej w okolicach skroni i potylicy. Obraz głowy przypomina futro wyjedzone przez mole. Zmiany te utrzymują się wiele miesięcy, po czym włosy odrastają. Rzadszą odmianą łysienia kiłowego jest łysienie rozla­ne, które również cofa się po kilku miesiącach. Zmiany paznokci w kile dotyczyć mogą płytki paznokciowej (zgrubienie, zmatowienie, łamliwość) oraz wału okolopaznokciowego (nacieki odpowiadające wy­kwitom grudkowym na skórze).

Choroby weneryczne ?
Choroby weneryczne stanowiły zawsze problem specjalnie trudny dla służb zdrowia różnych krajów. Istnieje wiele cech szczególnych, które odróżniają je od innych chorób o charakterze społecznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świeżych za­każeń chorobami wenerycznymi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Ciekawe jest, że wzrost ten występuje w okresie, który charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy lekarskiej. Postęp dotyczy za­równo rozpoznawania, jak i leczenia chorób wenerycznych. Nowe metody badań serologicznych, uzupełniające metody klasyczne stosowane dotąd w rozpoznawaniu kiły, pozwalają na dokładniejszą diagnostykę przypadków wątpliwych i bezobjawowych oraz dostarczają Imunologicznych dowodów wyleczenia kiły. W zakresie'" leczenia chorób wenerycznych metody współczesne pozwalają na szybkie usunięcie zakaźności oraz, w znacznej większości przypadków, na szybkie i definitywne wyleczenie wczesnych zakażeń. W stosunku do metod stosowanych dawniej jest to postęp niemal rewolucyjny. Mimo że postęp nauki wpłynął korzystnie na metody walki z chorobami wenerycznymi, nie rozwiązano jed­nak dotąd wszystkich problemów składających się na specyfikę tych chorób. Wystąpiło nawet zjawisko pa­radoksalne: znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze leczenie wywołało wzrost lekceważenia tych chorób — nie­doceniania ich groźnych następstw. Wśród przyczyn wzrostu chorób wenerycznych, pod­dawanych wielokrotnie wszechstronnej analizie (są one omówione w osobnym rozdziale), jednym z ważnych czynników jest spadek uświadamiania społeczeństwa o tych chorobach, ich objawach i następstwach, metodach ich zwalczania i zapobiegania. O roli tego czynnika świadczyć mogą liczne wywiady lekarskie z pacjentami — wskazujące na niski stopień uświadomienia spo­łeczeństwa — oraz zwiększające się liczby wykrywanych przypadków chorób zaawansowanych, zaniedbanych, niedostrzeżonych lub zlekceważonych przez pacjentów w okresie wcześniejszym. pektyna jabkowa
Teksty unikalne, pisane na zlecenie. Wszelkie prawa zastrzeżone 2009